De wolf zorgt voor veel meer dan alleen dode schapen
Deel II uit de serie 'Het sentiment in Nederland': De Wolf. 
Tijdens het maken van deze infotekening leerde ik onder andere dat: 
- de wolf 4 kg vlees per dag nodig heeft
- wolven schapen vaak wel doden, maar niet opeten
- het heel heftig is om je schapen dood in de wei te vinden
- schapen lang veel last hebben van een wolvenaanval
- in 2022 in Nederland 664.400 schapen geslacht zijn door mensen
- boswachters bedreigd worden (door mensen, niet door wolven)
- er paniekfilmpjes rondgaan van wolven die honden blijken te zijn
- honden ook vaak schapen doodbijten
- de wolf een politiek speeltje is geworden
- de voordelen van wolven vaak onderbelicht blijven (zie tekening)
- alleen al in Gelderland 18.000 edelherten, damherten, wilde zwijnen en reeën worden afgeschoten wegens overlast
- de wolf heel schuw is
- berekend is dat in NL plaats is voor 400 wolven
- boeren een schadevergoeding krijgen als een schaap gedood wordt door een wolf
- de wolf niet netjes kan eten…

Kijk verder

Back to Top